مرکز تبادلات فرهنگی شرق

مرکز تبادلات فرهنگی شرق

خورشید همیشه از شرق طلوع می کند...

دپارتمان چینی

یادگیری زبان چینی را در بهترین مرکز زبان چینیی ایران تجربه کنید. آموزش زبان چینی برای بسیاری از افراد یکی از مهم‌ترین اهداف می باشد. ما در دوره های آموزش زبان چینی خود ، از...
بیشتر بخوانید "دپارتمان چینی"

دپارتمان کره

یادگیری زبان کره ای را در بهترین مرکز زبان کره ای ایران تجربه کنید. آموزش زبان کره ای برای بسیاری از افراد یکی از مهم‌ترین اهداف می‌باشد. ما در دوره های آموزش زبان کره ای...
بیشتر بخوانید "دپارتمان کره"

دپارتمان روسی

یادگیری زبان روسی را در بهترین مرکز زبان روسی ایران تجربه کنید. آموزش زبان روسی برای بسیاری از افراد یکی از مهم‌ترین اهداف می‌ باشد. ما در دوره های آموزش زبان روسی خود ، از...
بیشتر بخوانید "دپارتمان روسی"

نمونه تولیدات ما

در سایر رسانه ها