«أول عالم دین شیعی» یشارک فی فیلم وثائقی بکوریا الجنوبیة

حضر مدیر قسم اللغة الکوریة لمعهد اللغة بجامعة المصطفی حجة الإسلام «مهدی منصوری خواه» فی تسجیل فیلم وثائقی تلفزیونی لکوریا الجنوبیة باعتباره أول عالم دینی شیعی یظهر فی التلفزیون الکوری. […]

تربیت مبلغ زبان کره ای

دوره تربیت مبلغ زبان کره ای

مدرسه اسلامی آموزش زبان و فرهنگ کره برگزار می کند: دوره تخصصی تربیت مبلغ زبان کره ای

برگزاری اولین جلسه روش های تبلیغ اسلام در کره

به گزارش معاونت روابط عمومی مدرسه اسلامی آموزش زبان و فرهنگ کره، اولین جلسه روش های تبلیغ اسلام در کره در مدرسه اسلامی آموزش زبان و فرهنگ کره برگزار گردید. […]