دیدار با آیت الله حسینی قزوینی مسئول شبکه جهانی ولایت

منصوری خواه
استاد منصوری خواه به همراه طلاب چینی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی با آیت الله حسینی قزوینی مسئول شبکه جهانی ولایت دیدار کردند. در ابتدای جلسه توضیحاتی توسط استاد منصوری‌خواه در رابطه با طلاب چین و نیز وضعیت مسلمانان چین بیان شد. سپس آیت الله حسینی قزوینی با بیان روایاتی از ائمه معصومین علیهم السلام طلاب حاضر را به خوب درس خواندن ترغیب نمود تا بتوانند در هنگام بازگشت به چین با دست پر برگردند. ایشان در ادامه سه محور اساسی را برای فعالیت تبیین نمودند:‌ ۱- تبیین و تشریع معارف اهل بیت یا به عبا...
بیشتر