مبعث به زبان کره ای ، مدرسه زبان و فرهنگ کره-قم

ترجمه مناسبتی به زبان کره ای (سری اول)

ترجمه متون به زبان کره ای به مناسبت ایام دینی و اسلامی و ملی، توسطه مدرسه زبان و فرهنگ کره ای