✳️ چگونه می توانیم به یک مبلغ بین‌المللی تبدیل شویم؟ (قسمت ۶)

برای ورود به عرصه تبلیغ بین الملل کسب #شرایط زیر ضروری است: ۶ داشتن تسلط بر فضای مجازی۶/۱٫ تسلط بر تاکتیک ها و تکنیک های فعالیت در فضای مجازی امروزه […]

✳️ چگونه می توانیم به یک مبلغ بین‌المللی تبدیل شویم؟ (قسمت ۵)

🔹برای ورود به عرصه تبلیغ بین الملل کسب #شرایط زیر ضروری است: ۵٫ آشنایی با دغدغه‌ها و مسائل جامعه هدف: همه ما این حدیث معروف را شنیده ایم که فرمودند: […]

✳️ چگونه می توانیم به یک مبلغ بین المللی تبدیل شویم؟ (قسمت ۴)

🔹برای ورود به عرصه تبلیغ بین الملل کسب شرایط زیر ضروری است: ۴٫ آشنایی با روش‌های اقناع مخاطب: نحوه ارائه یک محتوا، هرچند که از غنای بالایی برخوردار باشد، در […]

چگونه می توانیم به یک مبلغ بین الملل تبدیل شویم؟ (قسسمت۳)

🔹برای ورود به عرصه تبلیغ بین الملل کسب شرایط زیر ضروری است: تسلط به فرهنگ: یک مبلغ باید با مفاهیم و برداشت‌های ذهنی یک جامعه آشنایی داشته باشد و اساس […]

چگونه می توانیم به یک مبلغ بین الملل تبدیل شویم؟ (قسسمت۲)

🔹برای ورود به عرصه تبلیغ بین الملل کسب شرایط زیر ضروری است: تسلط کامل به زبان: یکی از بدیهی‌ترین ابزارهای مورد نیاز مبلغ، تسلط به زبان جامعه هدف تبلیغی است. […]