همایش فعالان نقد مسیحیت

شرکت در همایش فعالان نقد مسیحیت

به گزارش روابط عمومی مدرسه اسلامی آموزش زبان و فرهنگ کره؛ مبلغان و اساتید این مدرسه در اولین همایش ملی فعالان نقد مسیحیت در فضای مجازی حاضر شده و به […]

دوره تربیت مربی نقد مسیحیت

به گزارش روابط عمومی مدرسه اسلامی آموزش زبان و فرهنگ کره؛ دوره تربیت مربی و شناخت مسیحیت برای اعضای محترم مدرسه و عموم علاقه مندان برگزار می گردد.این دوره به […]