آخرین بروزرسانی

فارس گزارش می‌دهد : مقابله با موج مبشران مسیحیت در کشور کره‌/ آموزش زبان کره‌ای برای تبلیغ اسلام

تاثیرت مثبت موج کره ای در تبلیغ تشیع به این زبان

سماحة الشیخ مهدی منصوری‌خواه

Sheikh Mahdi Mansourikhah