بررسی موج کره ای توسط استاد منصوری خواه

بررسی موج کره ای توسط استاد منصوری خواه ریاست محترم مدرسه زبان و فرهنگ کره ای

جدیدترین مطالب

وضعیت شناسی موج کره ای. منصوری خواه

نشست تخصصی «وضعیت شناسی موج کره‌ای»

به گزارش روابط عمومی موسسه بین‌المللی هاتف شرق، نشست تخصصی «وضعیت شناسی موج کره‌ای» با همکاری اندیشکده مقصد و موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، برای مبلغین