برگزاری دوره «هنر شرق» در مدرسه رسانه‌ای استاد فرج نژاد

به گزارش روابط عمومی مدرسه رسانه‌ای استاد فرج نژاد؛ دوره تابستانه پسران با حضور استاد منصوری‌خواه با موضوع «هنر شرق» برگزار شد.

جدیدترین مطالب