نقد موج کره‌ای توسط استاد منصوری‌خواه. دانشگاه فرهنگیان البرز

نقد موج کره ای. هاتف شرق.منصوری خواه

برگزاری دوره تخصصی نقد رسانه‌های شرقی با همکاری نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان البرز

به گزارش روابط عمومی موسسه بین‌المللی هاتف شرق؛ دوره تخصصی نقد رسانه‌های شرقی (موج کره‌ای و انمیه‌های ژاپنی) ویژه فرهنگیان به همت مؤسسه بین‌المللی هاتف شرق با همکاری مجمع فرق و ادیان (مفام) و نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان البرز به مدت دو روز در شهر قم با تدریس استاد منصوری‌خواه و سرکار خانم استاد حیدری برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره، شبکه سازی و تربیت نیروی متخصص است و خروجی های دوره بعد از گذراندن دوره و ارایه تحقیق و پژوهش پایانی، برای پاسخگویی به شبهات، در مدارس برای قشر آسیب پذیر نوجوانان و جوانان حاضر می شوند.

جدیدترین مطالب

وضعیت شناسی موج کره ای. منصوری خواه

نشست تخصصی «وضعیت شناسی موج کره‌ای»

به گزارش روابط عمومی موسسه بین‌المللی هاتف شرق، نشست تخصصی «وضعیت شناسی موج کره‌ای» با همکاری اندیشکده مقصد و موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، برای مبلغین