مبارزات مخفی – اسرار دفاع شخصی جاسوسان

مبارزات مخفی – اسرار دفاع شخصی جاسوسان توضیحات Description توضیحات در این دوره گواهینامه سفارشی مبارزات مخفی را از Archangel Protective Intelligence دریافت می کنید.   آنچه یاد خواهید گرفت   درک مبارزات آموزش داده شده به عاملان OSS که در پشت خطوط دشمن در طول جنگ جهانی دوم کار می کردند. یادگیری راز ذهنیت KGB  […]